O nás

Společnost Rihacek s.r.o. pokračuje v obchodních aktivitách firmy PhDr. Karel Řiháček, která působí na trhu od roku 1992 v oblasti stavební a průmyslové chemie.


Hlavní náplní činnosti společnosti je distribuce výrobků - především tmelů, lepidel a PU pěn od renomovaných západoevropských dodavatelů.


Cílem společnosti jsou rychlé dodávky kvalitních komplexních systémů stavební a průmyslové chemie včetně dopravy, a to při zachování příznivých cen pro zákazníky. Velmi důležitá je také schopnost poskytnout konečným zákazníkům výrobky po celém území republiky včetně profesionálního odborného poradenství v odvětví. K dosažení toho cíle je zapotřebí flexibilní vedení rychle reagující na potřeby trhu a pravidelný meziroční nárůst produkce, což se společnosti úspěšně daří.


Ke strategii společnosti patří rovněž posilování pozice na významných evropských trzích.